Jānis Treijs

- vairāk kā 20 gadus ir bijis IT vadītājs dažādās valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos;
- Rīgas Tehniskā Universitātē iegūts maģistrā grāds inženierzinātnēs;
- veiksmīgi ieviesti un organizēti dažādi sarežģīti informācijas tehnoloģiju projekti.

“Veicu dažādus prāta un elpošanas vingrinājumus gandrīz ik dienas kopš 2013. gada. Šo vingrinājumu rezultātā esmu ievērojis būtiskas izmaiņas sava prāta darbībā un, lai cik tas neticami neliktos – arī apkārtējā pasaulē. Šie vienkāršie un tajā pat laikā ļoti efektīvie vingrinājumi man palīdz nomierināt prātu, uzlabot fizisko veselību, paaugstināt koncentrēšanās spējas un darba efektivitāti. Vēlos savās zināšanās un prasmēs dalīties ar līdzcilvēkiem, lai palīdzētu tiem tikt galā ar tām problēmām, kas savulaik bija man pašam.”

Tālrunis +371 29233533