Linda Kante

bakalaura grāds fizioterapijā (Rīgas Stradiņa universitāte, RSU);

-  maģistra grāds mākslu terapijā ar specializāciju deju un kustību terapija (RSU).

Dūlas profesija man ir nākusi kā tāda dzīves misija, kuru pildu ar vislielāko prieku un bijību.

Nekas man nesagādā lielāku prieku, kā palīdzēt sievietei sagatavoties bērniņa laišanai pasaulē un mātes lomas pieņemšanai.

Esmu atradusi savu atbalsta sniegšanas formu, kas balstās sabalansētā ķermenisko, deju un kustību terapijas metožu, tehniku izmantošanā un sarunās par aktuālajām tēmām.

Es ticu mātišķajai gudrībai, kas mīt katrā sievietē. Es ticu, ka katra sieviete, vislabāk par jebkuru padomdevēju, zina, kas viņai un viņas mazulim ir pats labākais katrā dzīves situācijā. Šī ticība ir jānostiprina arī katrai sievietei sevī pašai.

Tālrunis +371 26984995