Dzimtas detektīvs


Bieži mēs neko nezinām tālāk par to, kā esam dzimuši (un dzīvojuši) paši un mūsu vecāki. Bieži dzīvojam dzīvo vecāku un vecvecāku uzstādītā baiļu vai nolieguma programmā par to, kādai ir jābūt attiecību, dzemdību, darba utt. pieredzei.

Dzimtas sakņu izzināšanas kopsadarbes grupas, kur izzināsim to, cik daudz mūsu dzīvi ietekmē dzimtas pieredze, kā to apzināti vadīt.

Kā nodalīt sevi no negatīvas pieredzes, ko dzimta nes?

Kā aktivizēt pozitīvu pieredzi?

Ko darīt tad, ja vispār neko nezinu par savas dzimtas pieredzi?

Kā aktivizēt savu un partnera senču palīdzību mūsu ikdienas dzīvē?

Apskatīsim un reāli lietosim praktiskus internetā pieejamus dzimtas koka veidošanas instrumentus un resursus.

Dalīsimies savā pieredzē un padomos, kā atrast zudušus pavedienus.

Meklēsim meditatīvus un sistēmiskus risinājumus attiecību uzlabošanai un iekšējā smaida vairošanai!

Kursu ietvaros iespēja pārbaudīt savu tuvāko radu esamību Pasaules dzimtu kokā un Lindas Lielvārdes uzraudzībā veidotajā Latvijas Lielkokā (šobrīd kokā jau gandrīz 150000 personu).

Praktikumiem paredzētas šādas vadošās tēmas, kas tiek pielāgotas grupas vajadzībām:
1. nodarbība - sadarbības tīkla izveide un kopējo radniecības saišu izzināšana, iepazīstināšana ar populārākajiem tīmekļa resursiem dzimtas koku būvēšanā
2. nodarbība - datu izzināšana par laika periodu no 1915.gada līdz mūsdienām
3. nodarbība - datu izzināšana par laika periodu pirms 1915.gada
4. nodarbība - datu labošana, papildināšana, zaru apvienošana, koku sapludināšana, datu pārnešana no viena tīmekļa resursa uz otru
5. nodarbība - DNS kā dzimtu izpētes datu avots, darbs ar DNS sakritībām, kādas ziņas par sevi un tuviniekiem var iegūt
6. nodarbība - ziņas par mājvietām, īpašumiem, kartes, shēmas, pārskatu un grāmatu drukāšana no tīmekļu resursiem
7. nodarbība - sarežģītāko dzimtas samezglojumu kopsadarbīga izpēte klātienē

Nodarbības notiek izbraukuma sesijās, Spēkavietas telpās un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Dzīve nav tikai ziedēšana, kas beidzas ar novīšanu. Dzīve ir mūžības koks, kur mēs katrs esam viena no lapiņām un caur mums visiem tek viena sula, tā mūs piepilda, tā mūs pabaro, tā mūs pasargā, sāpina, dziedē un māca mīlēt. Un visi kopā mēs esam šis koks, mēs to veidojam, jo tas sastāv no mums - un tāpēc ir skaists!
Palīdzēsim dzimtas koka izpētē, ja:

  • nezini, ar ko sākt,
  •  kāds no radiniekiem ir veicis pētījumu un mājās glabājas papīra ruļļi ar dzimtas koku un vēlies tos digitalizēt,
  •  ir aptrūkušās idejas, kur meklēt tālākus pavedienus.

Visus, kuri vēlas kopdarboties savā dzimtas koku izpētes entuziasmā, meklējot zudušos pavedienus brīvprātīgo kārtā, aicinām pievienoties mūsu Facebook grupā "Dzimtas detektīvs".